Header

tisdag 8 september 2009

Whirlpool


Efter avslutad vörtkokning pumpas den varma vörten in i en så kallad whirlpooltank. Vörten skickas in tangentiellt i sidan på tanken, vilket gör att vörten roterar i tanken. Centripetalkraften gör att humle och proteinutfällningar från malten, så kallad varmdruv, samlas i mitten på tanken. Genom att sedan tömma vörten ur tankens kant blir man effektivt av med dessa restprodukter, som ligger kvar i en hög på botten. Processen garanterar ett klart och fint öl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar