Header

fredag 26 juni 2009

Pappersexercis


Ängö Kvartersbryggeri AB är nu registrerat hos Bolagsverket. Och idag damp F-skattebeviset ner i brevlådan. Den 23 juni hölls en extra bolagstämma i det unga bolaget där beslut togs om en nyemission för att bredda ägandet och kraftigt stärka bolagets kapitalbas. Några bloggläsare väntar säkert på ett erbjudande om att teckna aktier i bolaget. Ett sådant erbjudande har tagits fram och genomgår just nu en sista kvalitetssäkring innan det skickas ut till lyckligt utvalda under vecka 27 och framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar