Header

fredag 9 december 2011

Skatterabatt för små bryggerier


Idag hade vi riksdagsman Jan R Andersson (M) på besök i bryggeriet tillsammans med Lotte Lundgren. Jan R Andersson har länge arbetat med alkoholpolitiska frågor som exempelvis gårdsförsäljning och varit drivande i genomförandet av vår nya alkohollag. En annan mycket intressant fråga som diskuterades under besöket var möjligheten till reducerad alkoholskatt för små oberoende bryggerier. Detta är något som finns i många andra EU-länder och något som EU påbjuder i ett direktiv. Här kan man läsa hur det fungerar i Finland: Rabatt för små bryggerier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar