Header

söndag 25 april 2010

Funktionstest

Nu är en hel del av installationsarbetet klart och bryggverket kunde idag startas för ett första funktionstest. Det var naturligtvis spännande att vrida om strömbrytaren och se vad som skulle hända. Glädjande nog startade elektroniken upp utan tillstymmelse till problem, och motorer och ventiler fungerade också som de skulle. Nu dröjer det inte länge innan det ska bryggas öl!

Klicka på filmen. Omrörarna i både silkaret och mäskpannan snurrar som de ska!

torsdag 8 april 2010

Tillsynsbesök

Idag har det varit långväga gäster på besök. Folkhälsoinstitutet i Östersund och Skatteverkets punktskatteenhet i Ludvika förärade bryggeriet en visit med vardera två handläggare. Det är en del av processen för att få tillverkningstillståndet och skatteupplaget för alkohol godkänt. Det var roligt att alla var mycket nöjda med bryggeriet, så nu ska det inte dröja länge innan tillstånden är beviljade!

Bakom Johan sitter Berit och Solveig från Folkhälsoinstitutet och till höger sitter Yvonne och Anna från Skatteverket.