Header

tisdag 30 juni 2009

När hände det senast?

När startades ett nytt bryggeri i Kalmar senast? Boken "Bryggare och bryggerier i Kalmar, Manne Hofrén, 1947" ger besked. 1864 anlades bryggeriet Nordstjernan på Östra Sjögatan i Kalmar. Bryggeribyggnaden står kvar än idag, men är nu ombyggd till lägenheter. Nordstjernan blev år 1933 uppköpt av Stockholms Bryggerier AB tillsammans med Anderssons Bryggeri i kvarteret Bryggaren (startat 1847). Det nya firmanamnet fick bli Kalmar Bryggeri AB och verksamheten koncentrerades till det gamla Anderssonska bryggeriet. 1964 förvärvade Pripps bryggeriet och den sista flaskan tappades 1971. Men det är alltså 145 år sedan ett nytt bryggeri invigdes i Kalmar!

Det är dags att blåsa liv i "Bryggerie Societeten i Calmar".
Varför inte som aktieägarklubb för Ängö Kvartersbryggeri?

måndag 29 juni 2009

Tunnbinderiet blir bryggeri


Bild fotograferad ur boken "Öar kring fästningsstaden, Göran P D Adolfsson, 1998"
(Klicka på bilden så blir den större)

Lokalen på Ängö i Kalmar inreddes som tunnbindarverkstad år 1909. Det var tunnbindare Nils Gustaf Blomqvist som flyttat sin verksamhet från Malmen ut till Ängö. Här tillverkade han trätunnor med olika namn alltefter storlek och innehåll; byttor, drittlar, kuttingar, fat och kaggar. Tunnorna såldes för att fyllas med öl, vin, smör, salt och sill. Verksamheten bedrevs av Nils Gustaf, och sedermera hans söner, fram till omkring 1968. Därefter har lokalen bara använts som lagerlokal, fram tills snart, när det åter ska levereras ölfat från den gamla hantverksta´n!

Lokalen idag

fredag 26 juni 2009

Pappersexercis


Ängö Kvartersbryggeri AB är nu registrerat hos Bolagsverket. Och idag damp F-skattebeviset ner i brevlådan. Den 23 juni hölls en extra bolagstämma i det unga bolaget där beslut togs om en nyemission för att bredda ägandet och kraftigt stärka bolagets kapitalbas. Några bloggläsare väntar säkert på ett erbjudande om att teckna aktier i bolaget. Ett sådant erbjudande har tagits fram och genomgår just nu en sista kvalitetssäkring innan det skickas ut till lyckligt utvalda under vecka 27 och framåt.

Nedmontering av bryggeriutrustningen


Den 1,2 och 3 maj började Lennart, Søren, Bjørn och jag montera ner bryggeriet hos Bredlunds Bryghus i Slagelse på Själland. Under arbetet hade vi förmånen att avnjuta den vällagrade och goda Slagelse Bock som var det sista ölet som stod kvar på lagertank. De flesta av de 1600 litrarna fick dock förpassas till avloppet.
Bredlunds Bryghus har drivits som en bryggeripub av Lennart och Jana Bredlund. Det mest spektakulära med Bredlunds Bryghus kan vara att serveringslokalen till stor del utgörs av ett jetflygplan BAC 1-11. Se en tio minuter lång film om Bredlunds Bryghus här.